Działalność stacjonarna w Niemczech zawieszona.

IN AETEMUM PUNO LONDINIUM


Für Bewerber und Studenten aus dem Deutschsprachigen Raum

general information:

academia.puno@aol.de

b.czubernat@web.de

Leon Jończyk - profdrjonczyk@aol.com