Działalność stacjonarna w Niemczech zawieszona.

IN AETEMUM PUNO LONDINIUM