Działalność stacjonarna w Niemczech zawieszona.

IN AETEMUM PUNO LONDINIUM


WSZYSTKIE OPŁATY ZOSTAŁY OBNIŻONE O JEDNA TRZECIĄ,
z uwagi na zmianę trybu studiow.
Dalsze informacje: decanus@universitas-polonorum.eu, academiaplart@aol.com
ALLE GEBÜHREN WURDEN GESENKT UM EIN DRITTELL,
dank der Reorganisation des Studiums.
Weitere Informationen unter den e-mail Adressen.

RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA
MALARZY, GRAFIKÓW w tym GRAFIKÓW KOMPUTEROWYCH
I FOTOGRAFIKÓW (9-trimestrowy)Studium obejmuje: historię i teorię sztuki, historię i teorię wybranej dyscypliny sztuki (malarstwa, grafiki w tym grafiki komputerowej i fotografiki), historię polskiej sztuki i kultury, historię polskiej grafiki, kompozycję, narzędzioznawstwo i materiałoznawstwo. Student ma obowiązek wykonać w semestrze conajmniej 10 samodzielnych prac artystycznych, do wybranego tematu formalno-artystycznego, 20 rysunków, szkiców, projektów, oraz przygotować pracę seminaryjną o temacie wskazanym przez profesora, dotyczącą praktyki albo teorii. Skrypty wykładów i obowiązkowa literatura dopełniają program samokształcenia.

Studia rozpoczynają się 14-dniowym kursem podstawowym i egzaminem w zakresie wybranej dyscypliny sztuki. Szczegółowy program studiów leży w gestii profesora, który stara się go dostosować do indywidualnych preferencji i predyspozycji studenta. Dalsze informacje o przebiegu studiów otrzymają wyłącznie immatrykulowani studenci, akceptujący przedstawiony ramowy program kształcenia, który realizujemy od 26 lat. Studia zaoczne pozostaną nadal jedną z form kształcenia, aby zapewnić studentom większy kontakt z profesorami i kolegami studentami.

FRAMEWORK OF A 9-TERM COURSE OF STUDIES LEADING TO A DIPLOMA IN PAINTING,PRINTMAKING,COMPUTER- GRAPHICS OR PHOTO-GRAPHIC.The course of studies includes History and Theory of the chosen main subject,History of Polish Art ,History of Polish Graphic Art, Composition and Information about Tools and Materials. In the term the student is obliged to produce a minimum of 10 paintings,prints or artistic photographs on a special formally- -artistic subject executed in a technique he has chosen.Additio- nally to that the student has to submit 20 drawings or sketches as well as to hand in a seminar paper.

The student will be supported with self-study materials, i.e. scripts of lectures and corresponding bibliographical references. The course begins after an examination which could be held after an intensive 2-week basic training in the student`s chosen subject. The students will be supervised individually by the professors in their chosen field.

In addition to external studies and the new possibility of virtual study we`ll continue furthermore the traditional study on location which will allow better connections between the students and the staff and between the students themselves. Those who decide to take up this course have the opportuny to get after enrolment further information. ATTENTION: many of our former students/graduates are successful in international competitons and exhibitions of Art in Europe and overseas.

Dodatkowe oferty uzupełnienie wykształcenia
Plenery i warsztaty odbywają się od kwietnia do sierpnia. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 listopada do 31 marca.

- Podyplomowe (dwuletnie) studium grafiki warsztatowej i komputerowej
- Podyplomowe studium historii sztuki (historii grafiki)
- Plenery malarskie
- Plenery i warsztaty fotograficzne
- Warsztaty graficzne w zakresie: akwaforty, akwatinty, litografii...